Oznam o preložení štartu sezóny na Slovensku

zenskacyklistika.sk

Na základe rozhodnutia výkonného výboru SZC sa kvôli zlej pandemickej situácii sezóna 2021 nezačne podľa pôvodného kalendára, ale všetky podujatia z apríla sú zrušené, resp. presunuté na iný termín, týka sa to nasledujúcich podujatí.

20.03.2021 | Text: SZC | Foto: archív SZC

akcia mesiaca MÁJ 2021

ŽENSKÁ CYKLISTIKA NA FACEBOOKU